Site announcements

National Fire Month 2023

National Fire Month 2023

by Benedict Rapsing -
Number of replies: 0

Kaisa ang Paaralang Elementarya ng Don Enrique Bautista sa Programa ng Bureau of Fire Protection sa Pagbibigay ng Kaalaman upang Makaiwas at Makaligtas sa panahon ng sakuna kagaya ng SUNOG.
"Sunog ay Iwasan, Isa-isip Lagi ang Ating Kaligtasan"
"Sa Pag-iwas sa Sunog, Hindi ka Nag-iisa"