Site announcements

3rd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill

3rd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill

by Benedict Rapsing -
Number of replies: 0

3rd Quarter NSED ISINAGAWA!!!

Ang Paaralang Elementarya ng Don Enrique Bautista ay nakiisa sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill (NSED)
nitong ika-8 ng Setyembre 2022. Mahigit sa isang libo, walong daang bata (1800), at animnapong (60) guro ang nagsagawa
ng mga pre-activity, activity at post-activity na kinakailangang gawin sa nasabing drill. Isa na rito ang tamang pag- "DUCK, COVER
and HOLD". Nasaksihan sa isinagawang gawain ang kahandaan ng mga bata at guro kung sakaling magkaroon ng isang trahedya
kagaya ng lindol.